Pravni uslovi

PRAVNI USLOVI

USLOVI PRISTUPA I KORIŠĆENJA SPORTSKOG SAJTA

1 OPŠTI ASPEKTI.

1.1 Identifikovanje podataka "pružaoca usluga informacionog društva" (Bou Trade Labs SL)

U skladu sa članom 10 iz 34 / 2002 Zakona društva Usluge informacije i elektronskoj trgovini, ovim putem obavještava da trgovina Bou Labs, SL, čiji je promet ime je 24Genetics.com- na ovom sajtu ( u daljnjem tekstu "24Genetics.com"), kompanija registrovana u komercijalnom registru Madrida, sa CIF B86093812, je nosilac aktivnosti preduzete, između ostalog, putem web stranice http://www.24Genetics.com. Sjedište 24Genetics.com se nalazi u ulici Juan Montalvo 17 u Madridu, Španjolska i adresa trgovanja je u Paseo de la Castellana 91 postrojenje 15A 28046 iz Madrida. U slučaju da nam se obratite, možete se obratiti komercijalnoj adresi, kao i putem e-maila: Ova adresa e-pošte je zaštićena od neželjenih poruka. Treba omogućiti JavaSkript da biste je videli.. 

1.2 Prihvatanje i validnost Opštih uslova.

I navigacija i upotreba i / ili nabavka bilo koje usluge ponuđene na ovoj web stranici pripisuju vam stanje Korisnika i podrazumijeva vaše potpuno i bezrezervno prihvatanje svakog od općih uvjeta (u daljem tekstu: "Opšti uslovi") koji su na snazi ​​u trenutku kada vi, kao Korisnik (u daljem tekstu "Korisnik"), pristupite stranici http://www.24Genetics.com (u daljem tekstu "Web stranica" ili jednostavno "Veb"). 24Genetics.com može u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, izmijeniti ovim Opštim uslovima postavljanjem takve promjene na web stranici tako da mogu biti poznata od strane korisnika u svakom trenutku, zadržavajući pravo da jednostrano mijenjati u u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obaveštenja, prezentaciju, konfiguraciju i sadržaj web stranice, kao i uslove potrebne za njegovu upotrebu. Zbog toga, 24Genetics.com preporučuje Korisniku da štampa ili sačuva i, u svakom slučaju, pročita Opšte uslove svaki put kada pristupi Web stranici. Takođe, zadržava pravo da suspenduje ili prekine, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, sve ili deo usluga ponuđenih na Veb lokaciji.

2 OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANE.

2.1 Korišćenje Web stranice.

Korisnik se slaže da koriste web stranice u skladu sa zakonom, ovim Uslovima, morala i opšte prihvaćenim dobrim običajima i javnog reda, odgovarajući protiv 24Genetics.com, ili trećim stranama za bilo kakvu štetu što bi moglo biti uzrokovano kao posljedica kršenja navedene obaveze. Korisnik neće koristiti web stranicu za nezakonite svrhe ili efekte, suprotno odredbama ovih, naškoditi prava i interese drugih Općih uvjeta, ili na bilo koji način štete, onesposobi, ili umanjuju web stranice ili server na kojem je hostovan, ili spriječiti njegovo normalno korištenje ili uživanje. U slučajevima kada je potrebno za korištenje bilo koje od usluga koje su obuhvaćene na internet stranici, ulazi u korisničko ime (u daljnjem tekstu, "Prijava") i lozinku (u daljnjem tekstu, "password"), Korisnik obavezuje da marljiv upotrebu više neće učiniti dostupnim trećim stranama vaše korisničko ime i lozinku i mora obavijestiti 24Genetics.com, bez odlaganja, gubitka, krađe ili bilo koje druge okolnosti koje su mogle da ugrožena tajnost to.

2.2 obaveze korisnika.

Generalno, Korisnik se slaže da se pridržava ovih Opštih uslova, kao i da se pridržava posebnih upozorenja ili uputstava za upotrebu sadržanih u njemu ili na Veb lokaciji i uvek postupa u skladu sa Zakonom, dobrim carinama i zahtevima dobre volje, koristeći marljivost odgovara prirodi usluga koje uživaju uzdržavanje od korištenja web stranice u bilo koji način koji može ometati, oštećenja ili narušiti normalno funkcioniranje, imovine ili prava 24Genetics.com, njihov dobavljača, ostatak Korisnika ili, uopšte, bilo koje treće strane. Naime, i bez podrazumijeva svako ograničenje obaveza preuzetih od strane korisnika općenito skladu sa prethodnim stavom, Korisnik pristaje na korištenje web stranice, kao i pružanje usluga: (I) u slučaju registracije, Korisnik je dužan da istinito dostavi podatke i da ih ažurira; (II) da ne uvede, prodavnici ili distribuirati ili na web stranici, bilo koje informacije ili materijal koji je klevetnički, pogrdan, nepristojan, prijeteći, ksenofobične, podstiče nasilje, diskriminaciju na osnovu rase, spola, ideologija, religija ili bilo koji drugi uslov ili društvene ili lične okolnosti (str. ex. za zdravstvena pitanja), ili na bilo koji način šteti morala, javnog reda, temeljnih prava, javne slobode, časti, privatnost ili slike drugih i opšti propisi koji su na snazi; (III) da ne uvede, prodavnicu ili prenositi preko Web bilo kompjuterski program, podatke, virusa, kod, hardvera ili telekomunikacijske opreme ili bilo koji drugi instrument ili elektronski i fizički uređaj koji je u stanju da dođe do oštećenja na web stranicu, u bilo kojoj od usluga koje se nude na web stranici, ili bilo koji od opreme, sistema ili mreže 24Genetics.com, svaki korisnik, 24Genetics.com provajdera ili uopšte bilo kojoj trećoj strani, ili na drugi način biti u stanju da izazove svaku vrstu izmena ili spreči njegovu normalnu operaciju; (IV) da pravilno čuva i lozinku koju pruža 24Genetics.com korisnicima kao identifikatore i ključeve za pristup uslugama koje se nude na web stranici, pristali da se ne prenese njegovu upotrebu ili dozvola pristup njima od trećih lica, držeći 24Genetics.com neškodljivim i pretpostavljajući Korisniku odgovornost za štetu koja može nastati zbog njihove nepravilne upotrebe.

2.3 Disclaimer

24Genetics.com će biti odgovoran samo za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti kao rezultat korišćenja Vebsajta, kada se navedena šteta direktno može pripisati njemu. Što se tiče informacije i sadržaj koji se nalazi na web stranici ili koja bi se mogla pristupiti nakon veze uspostavljene u njemu, 24Genetics.com ne garantuje na bilo koji način, ili pristup u svakom trenutku takve informacije i sadržaja ili njegovu preciznost ili njegove stvarne ili ažuriranje ili podobnosti ili prikladnosti za potrebe korisnika nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati prijenos, distribucija, skladištenje, dostupnost, recepcija, dobijanja ili pristupa sadržajima koji su sadržani na Web stranici ili onima kojima je pristup stečen kao rezultat linkova uspostavljenih u njemu. 24Genetics.com se izuzima (i korisnik prihvata) iz bilo koje odgovornosti za nepravilno ili neovlašćeno korišćenje login-a i lozinke i zbog nedostatka marljivosti korisnika u očuvanju njegove tajne. Slično tome, 24Genetics.com odriče (a Korisnik ga prihvaća) od bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati, čisto kao i ne ograničavajući se na (i) prisustvo virusa ili drugih štetnih elemenata na Web stranici ili Web stranama do kojih se može pristupiti putem veza uspostavljenih u onom koja može dovesti do promjena u računarskom sistemu, elektronskim dokumentima ili datotekama korisnika; (II) smetnje, propusta, prekida, kvarova i / ili isključenja u rad ovog elektronskog sistema ili uređaja i računala korisnika motivisan razloga van 24Genetics.com, koji sprečavaju ili odgoditi pružanje usluge ili navigaciju putem sistema i veb stranice; (III) kašnjenja ili blokade u upotrebi uzrokovane nedostacima ili preopterećenjem Interneta ili drugih elektronskih sistema; (IV) koje mogu biti prouzrokovane od strane trećih lica putem nelegitimnih upada van kontrole Veb stranice i koje se ne mogu pripisati 24Genetics.com; (V) razlike u informaciji, dokumentaciji i / ili drugom sadržaju veb stranice koje mogu postojati između elektronske verzije i štampane verzije; (VI) nemogućnost pružanja usluge ili dozvoli pristup iz razloga ne mogu pripisati 24Genetics.com, zbog korisnika, treće strane ili više sile. 24Genetics.com odgovornost za bilo kakvu štetu koja može biti zainteresovana porez ne može biti veći od u svakom slučaju, brzom sporazum između stranaka, iznos koji se određuje u svakom slučaju u posebnim uvjetima službe kupili.

2.4 Korišćenje hiperveza.

Korisnik Interneta koji želi uvesti veze iz svojih web stranica na Web stranice moraju biti u skladu s uvjetima navedene bez neznanje ih izbjeći odgovornosti u skladu sa Zakonom. Link će povezati samo na početnu stranicu ili web sajta, ali ne može reproducirati na bilo koji način (inline linkovi, kopiranje teksta, grafike, itd). To će biti zabranjeno u svim slučajevima u skladu sa važećim zakonom i koji su na snazi ​​u bilo koje vrijeme, uspostaviti okvire bilo koje vrste koje uključuju Web stranice ili dopustiti prikaz sadržaja putem internet adrese, osim onih iz stranice web i, u svakom slučaju, kada su u vezi sa sadržajem izvan web stranice tako da: (i) proizvode, ili se mogu proizvesti, pogreška, zbunjenost ili dovode u zabludu korisnike o pravom porijeklu usluge ili sadržaja; (II) pretpostaviti poređenje ili nepravednu imitaciju; (III) služi da iskoristi reputaciju brenda i prestiž 24Genetics.com; ili (IV) na bilo koji drugi način zabranjen postojećim zakonodavstvom. Oni nisu napravljeni od stranice koja uvodi link lažne, netačne ili netačno na 24Genetics.com, upravljanje, zaposlenika, klijenata ili kvaliteta usluga koje pruža. Ni u kom slučaju biti izražena u stranicu na kojoj je link 24Genetics.com je pristala da uključivanje link ili na drugi način sponzori, sarađuje, utvrdi ili nadzire usluge pošiljatelja nalazi. Zabranjeno je koristiti bilo koje ime, grafički ili mješoviti znak ili bilo koji drugi razlikovanje oznake 24Genetics.com na stranici za pošiljaoca, osim kao što je dozvoljeno zakonom ili izričito odobrene u pisanoj formi 24Genetics.com i gde je to dozvoljeno, u ovim slučajevima, direktna veza sa Web stranicom na način utvrđen u ovoj klavzuli. Stranicu koja sadrži vezu moraju biti u skladu sa zakonom, a ne može ni pod kojim okolnostima osigurati ili link za vlastite sadržaje ili trećim licima da: (i) su nezakonite ili suprotno morala i dobrih običaja (pornografski, nasilan, rasisti itd.); (II) izaziva ili bi moglo izazvati korisnik je zabluda da 24Genetics.com podržava, podržava, drži ili na bilo koji način podržava ideje, izjave ili izraze, zakonito ili nezakonito, pošiljatelja; (III) su neprikladno ili irelevantne za aktivnost 24Genetics.com obzirom na mjesto, sadržaj i tema web stranice pošiljaoca. Isto tako, korisnik ne smije biti uključena u web stranicu bilo hiperveza (u daljnjem tekstu, "link") usmjerena na web stranicu koja sadrži informacije ili ilegalno, protivno moralu i dobrim običajima opšteprihvaćenim sadržaja i javnog reda.

2.5 Politika zaštite ličnih podataka.

24Genetics.com prepoznaje važnost zaštite sfere privatnosti Korisnika web stranice, za koju je razvila Politiku zaštite osobnih podataka koja stavlja u vaše znanje, tako da Korisnik slobodno i dobrovoljno odlučuje ako želite pružiti 24Genetics.com osobnim podacima koji se mogu tražiti ili dobiti prilikom korištenja ove web stranice i / ili traženja bilo koje od usluga koje se nude u njemu. 24Genetics.com zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave unilateralno izmijeni svoju Politiku zaštite osobnih podataka kako bi je u svakom trenutku prilagodio važećem zakonodavstvu. Da biste zatražili informacije ili, gdje je to prikladno, nastavili sa ugovaranjem ili sticanjem ponuđenih usluga, korisnici moraju prethodno dostaviti 24Genetics.com određene osobne podatke koji će biti obrađeni u svrhu prisustvovanja upitima, gdje je to prikladno, za formaliziranje ugovaranja na daljinu, upravljati, administrirati, posuditi, proširiti, poboljšati i prilagoditi usluge koje se nude na web stranici. Kao i realizacija promotivnih i reklamnih aktivnosti na bilo koji način, što može biti interesantno. U skladu sa Organskim zakonom 15 / 1999, od 13 u decembru, za zaštitu ličnih podataka (u daljem tekstu: "LOPD"), Korisnik će imati pravo pristupa, ispravljanja, otkazivanja i protivljenja u skladu sa propisima u u pogledu vaših ličnih podataka prikupljenih u skladu sa prethodnim paragrafima, koji su u mogućnosti da u tu svrhu usmjeravaju fotokopiju lične karte, pasoša ili ekvivalentnog identifikacijskog dokumenta, na navedenu kontakt adresu. Zainteresovane strane se obavještavaju da mogu ostvariti svoja prava na pristup, ispravku i otkazivanje na sljedećoj adresi: Paseo de la Castellana 91 postrojenje 15A 28046 iz Madrida, Španija, ili na email adresu [Ova adresa e-pošte je zaštićena od neželjenih poruka. Treba omogućiti JavaSkript da biste je videli.] Korisnik izričito prihvaća uključivanje prikupljenih podataka dok pretražujete web stranice, ili ako popunjavanjem u bilo kojem obliku, uključujući i one koji proizlaze iz poslovnog odnosa i / ili pružanje usluga kupljenih u spisu iz gore . S druge strane, u slučaju zapošljavanja / koriste usluge koje se nude preko Web koje zahtijevaju liječenje posebno osjetljivih podataka (zdravstvo), Korisnik izričito pristaje na obradu tih podataka od strane osoblja 24Genetics.com da to će se održati pod dužnost tajnosti i povjerljivosti sadržane u članu 10 LOPD, usvajanje mjere sigurnosti koje se nalaze u Kraljevskim dekretom 1720 / 2007 od 21 decembra odobravanje Pravilnikom implementira LOPD ( u daljem tekstu "Uredba LOPD"). Tokom prikupljanja podataka, a na svakom dijelu web stranice gdje se traži takve podatke, korisnik će biti obaviješten, bilo kroz hiperveza, bilo u samom obliku, obavezno ili ne-kolekcije takvi podaci. 24Genetics.com obavezuje da koristeći podatke u datoteci da poštuju njihove tajnosti i koristiti u skladu sa svrhom datoteke, kao i da u skladu sa svojom obavezom da bi ga i usvojiti sve mjere kako bi spriječio izmjene, gubitak, tretman ili neovlašćeni pristup, u skladu sa Uredbom LOPD i drugim propisima koji mogu biti primjenjivi u bilo koje vrijeme. Konačno, u slučaju maloljetnika će takođe biti na povjerljivoj koristiti svoje lične podatke i genetske informacije, dajući prioritet u svakom slučaju interes djeteta u odnosu na ostale, u skladu sa odredbama Organic Zakona 1 / 1996 od 15 januar , Pravne zaštite maloletnika.

2.6 Korišćenje kolačića.

Na sajtu su "kolačići" koji omogućavaju 24Genetics.com da dobije seriju podataka od Korisnika. Šta su kolačići? Kolačići su tekstualne datoteke i brojevi koji sadrže male količine informacija koje se mogu poslati na Korisnički uređaj (računar, pametni telefon, tablet ...) kada poseti našu web lokaciju. Iako se kolačići šalju na uređaj, oni nisu u mogućnosti da pristupe ličnim informacijama ili prenose viruse, oni samo prate navigaciju na Web stranici. Ako ponovo posetite našu web stranicu, ovi kolačići se šalju na našu veb lokaciju ili na drugu lokaciju koja prepoznaje kolačić, što nam omogućava prepoznavanje vašeg uređaja. Kako da koristimo kolačiće? Kolačići su korisni jer vam omogućavaju lakše kretanje između različitih stranica, zapamtite vaše želje i koristićemo ih kako bi poboljšali svoje iskustvo na mreži. Trenutno koristimo kolačiće sesije, kao i tehničke, personalizacijske, analitičke i reklamne kolačiće. Ova druga omogućavaju upravljanje oglasnim prostorima koji se pojavljuju na Vebu na osnovu kriterijuma kao što su sadržaj ili učestalost oglasa. Konačno, indicirajte da koristimo Google analitiku. Ovaj kolačić se koristi da prikupi informacije o tome kako se naša internet stranica koristi. Mi koristimo informacije za sakupljanje izveštaja i kao element pomoći za poboljšanje Web stranice. Mi ne dijelimo ove informacije sa trećim stranama. Kolačić prikuplja informacije anonimno, što znači da se ne može povezati sa korisnikom. Prikuplja podatke kao što je broj posjetilaca koji su koristili našu web stranicu, gdje posjetitelji dolaze sa stranice i koje stranice su posjetili. Ako želite više informacija o Google analitici, možete se konsultovati sa politikom privatnosti na mreži. Ovde možete pronaći informacije o privatnosti u Google analitici: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Kolačići socijalne mreže? S druge strane, društvene mreže sa kojima 24Genetics.com komunicira na Vebu koriste kolačiće u svojim dugmadima za dijeljenje. 24Genetics.com nema intervencija, kontrolu ili informaciju o rezultatima, oni su odgovornost svake društvene mreže. Kada Korisnik registruje akreditive društvene mreže, autorizuje odgovarajuću društvenu mrežu da zadrži uporan kolačić koji pamti njegov identitet i garantuje pristup dok ne istekne. Korisnik može izbrisati pomenuti kolačić i opozvati pristup ažuriranjem svojih preferenci u odgovarajućoj društvenoj mreži. 24Genetics.com preporučuje Korisniku da pregleda uslove korišćenja i smernice privatnosti i kolačiće korišćenih društvenih mreža. Kako mogu onemogućiti kolačiće? Možete izabrati opciju koju vaš računar prima upozorenje svaki put kada se pošalje kolačić ili možete odabrati da deaktivirate sve kolačiće. Da biste to uradili, morate ići u konfiguracijski meni vašeg pretraživača (Internet Explorer, Firefox, Chrome ...). Svaki pretraživač je drugačiji, pa preporučujemo da odaberete meni pomoći u vašem pretraživaču kako biste znali kako pravilno podesiti kolačiće. Ali zapamtite da je moguće da ako deaktivirate kolačiće, nemate pristup nekim funkcijama koje čine našu web stranicu efikasnijom. Ako ne želite da Google Analytics saopšti podatke o vašim posjetama, možete instalirati dodatak za onemogućavanje Google analitike za pregledače. Ovde možete naći više informacija o instalaciji i deinstalaciji pomenutog komplementa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Sajtovi navedeni gore nisu sajtovi 24Genetics.com i mi nismo odgovorni za njihov sadržaj.

2.7 Intelektualna i industrijska svojina.

Sadržaj web stranice (u daljnjem tekstu "Sadržaj"), uključujući, ali ne ograničavajući se, ne-ekskluzivno, tekst, fotografije, grafike, slike, ikone, softver, linkovi i drugih audiovizuelnih sadržaja, kao i grafički dizajn i izvorne kodove su intelektualno vlasništvo 24Genetics.com, ili treće strane koji su dali svoje koristi 24Genetics.com. Ovaj sadržaj je zaštićen nacionalnim zakonima i međunarodnim ugovorima koji se odnose na prava intelektualne svojine koji su primjenjivi. Isto tako, sve robne marke, trgovačka imena ili logotipa bilo koje vrste koje se pojavljuju na sajtu su u vlasništvu trećih strana 24Genetics.com ili, gdje je to moguće, su ovlašteni 24Genetics.com uključivanje i koristiti na web stranici . Sva prava intelektualnog vlasništva na ovoj web stranici su pravno zadržana i pristup ili njegove upotrebe od strane korisnika, ne bi trebalo da, kao davanje bilo kakve dozvole ili pravo smatrati na bilo koji način bilo aktivno čije vlasništvo ili vlasništvo odgovara 24Genetics.com ili trećim licima. Potpuno ili djelimično reprodukcija na bilo koji način sadržaja, zaštitni znakovi, trgovački nazivi i logotipi od bilo koje vrste, uključujući i na web stranici, kao i prodaja, prenos, zakup, distribucija, javne komunikacije, transformacija ili bilo koju drugu upotrebu želite da im daju, bez prethodnog izričitog odobrenja od strane vlasnika je strogo zabranjeno i procesuirani građanskih i, gdje je to moguće, kriminalno, u skladu s nacionalnim zakonima i međunarodnim ugovorima.

3 USLOVI ZA PRODAJU USLUGA KOJE SE PONUČUJU NA WEB STRANICI

3.1 Informacije prije zapošljavanja.

Ovi opšti uslovi ugovora, zajedno sa dokumentom "informirani pristanak" i specifičnim uvjetima koji mogu biti uspostavljena, izričito uređuju odnose proizašle iz razlike između 24Genetics.com i korisnika koji ugovaranje usluga koje se nude preko web stranice. Obaveštavamo vas da će u svakom slučaju, jezik u kojem će biti usaglašen ugovor između 24Genetics.com i Klijenta, biti španski. Ovi Opšti uslovi su pripremljeni u skladu sa odredbama španjolskog pravnog sistema: u 34 / 2002 Zakona društva Usluge informacije i elektronskoj trgovini, 7 / 1998 Zakona o opštim uslovima ugovora, Zakon 7 / 1996 u trgovini na malo, zakonodavstvo o zaštiti potrošača i korisnika, a kako zakoni primjenjuju. Koristiti i / ili kupovinu bilo koje od usluga koje se nude putem web stranice podrazumijeva prihvaćanje kao korisnik, bez rezerve bilo koje vrste, svako od ovih Općih uvjeta i posebne uslove u vaš slučaj reguliše nabavku. U tom smislu, Korisnik se slaže da 24Genetics.com usluge su ograničene, uglavnom, sljedeće pitanja koja proizilaze iz genetičkih istraživanja: (i) većina istraživanja i genetska istraživanja se provode u bijele populacije (bijelo); stoga je moguće da tumačenja koja je pružila 24Genetics.com nisu važeća u slučaju da Korisnik ne pripada navedenoj trci; (ii) kao nastavak onoga što je naznačeno u tački (i) gore, odnosi genetskih oboljenja obično se zasnivaju na etničkom identitetu, a istraživanje se fokusira na ograničene populacije; Prema tome, ovo istraživanje može dati znanje određene populacije, ali ne i pojedini član i odnosi nisu studirali u velikim populacijama tako da se ne važi i za druge populacije; i (iii) napredovanje genetskog istraživanja iz dana u dan i, s toga, trenutno poznavanje genetike određenih bolesti ili pojedinačnih stanja može biti delimično i netačno. Dakle, kao nastavak navedenog, Korisnik izričito slaže da 24Genetics.com ne garantuje da svoje usluge (uključujući rezultate) su bez grešaka, su 100% točna, pouzdan i siguran, imaju vremenski kontinuitet ili ispuniti određena očekivanja deo Korisnika. 24Genetics.com obavještava da su procedure da izvrši nabavku usluge su one opisane u ovim uslovima i onih specifičnih će biti izložen tijekom navigacije, tako da je Korisnik potvrđuje i prihvaća ove procedure kao neophodne za pristup uslugama ponuđenim na Web stranici. Svaka modifikacija i / ili ispravka podataka koje korisnici pružaju tokom navigacije biće moguća i mora se izvršiti u skladu sa indikacijama sadržanim na Web stranici. Usluge koje se nude na Web stranici, zajedno sa njihovim karakteristikama i cenama, pojavit će se u odgovarajućem katalogu na ekranu. 24Genetics.com zadržava pravo da u bilo kom trenutku odluči o uslugama i, gdje je to prikladno, proizvodima koji su sadržani i ponuđeni korisnicima putem Web stranice. Dakle, 24Genetics.com može, u bilo koje vrijeme, dodati nove usluge i / ili proizvoda koji se nalazi na web stranici, značenje, osim ako nije drukčije određeno, isti će se u skladu sa odredbama Općih uvjeta u to doba. MOGU VAŽNO: Korisnici ovog sajtu trebala biti gotovo 18 godina i treba slijediti upute uključene u različitim ekranima Web stranice formalizacije željenu kupovinu. Korisnik može pristupiti web stranici, ali ne mogu ući u bilo koju kupovinu ako borave u zemlji ili teritoriju na kojoj je zabranjeno važećim zakonom zaposliti usluge 24Genetics.com. U takvim slučajevima, dostupnost web stranice ne može kvalificirati kao ponudu 24Genetics.com svoje usluge ljudima sa Web iz takvih zemalja ili teritorija. U slučajevima kada 24Genetics.com će biti zaposleno maloljetnika usluge, od vas će se tražiti da bude ili roditelja ili, ako je potrebno, koji od njih vršenju roditeljskog autoriteta, koji zapošljavaju usluge. U odsustvu roditelja, ima pravo na zaštitu jedini koji može ugovoriti s 24Genetics.com. Za pružene usluge 24Genetics.com su maloljetnici, koji imaju roditeljska vlast mora dokazati da tačke telematske otpremanje 24Genetics.com skeniranu kopiju ID i ID djeteta ako već dispusiese od njih, Porodična knjiga. U nedostatku ID skeniranu kopiju pasoša ili sličnih identiteta (oba roditelja / nosilac roditelja i djeteta, ako je već u posjedu putovnice ili ekvivalent identifikacija) se pruža. Ako podnosilac zahtjeva 24Genetics.com usluge za spustite tutora, morate dokazati da status telematske remisija skeniranu kopiju presude ili sudskog naloga ga imenuju, zajedno sa svojim ID i ID djeteta ako Već sam ga imao. U suprotnom ID, dobiti skeniranu kopiju pasoša ili ekvivalent identifikaciju (i učitelj i dijete ako je već u posjedu putovnice ili ekvivalentne identifikacija). 24Genetics.com ni na koji način odgovoran za istinitost izjave od strane onih koji se izjašnjavaju da su nosioci roditeljskog autoriteta ili starateljstva djeteta za koje su unajmili neki od usluga koje su opisane na web stranici. 24Genetics.com ne može biti odgovoran za provjeru autentičnosti dokumentacije koju oni koji su ugovor u ime djeteta. 24Genetics.com će održavati komunikacije sa korisnicima pravnog doba.

3.2 Postupak sticanja usluga.

Za kupovinu usluge 24Genetics.com, korisnik je dužan samo da popune obrazac za registraciju sa potrebnim podacima, slijedite upute na ekranu da bi izbor željenu uslugu, a kada je prihvatio ove odredbe i sažetak kupovinu u kojem je detaljno usluga / e koji žele kupiti odnosi, pružaju informacije o plaćanju ovisno o načinu plaćanja koji postoje u svakom slučaja. Informacije koje korisnik dostavlja 24Genetics.com tokom procesa ugovaranja moraju biti potpune, istinite i ažurirane.

3.3 Potvrđivanje kupljene usluge i uputstva za njegovu upotrebu.

U to vrijeme 24Genetics.com imaju potvrdu o uplati od strane korisnika, u roku od najduže 24 sati, a drugi će dobiti potvrdu na e-mail, preko kojih ćete biti obaviješteni o kupovini, i Koraci koje treba pratiti u svakom slučaju će biti naznačeni. Ako se, izuzetno, kupac ne dobije potvrdni mail u roku od najduže 24 sati, obratite 24Genetics.com prijaviti uticaj na e-mail Ova adresa e-pošte je zaštićena od neželjenih poruka. Treba omogućiti JavaSkript da biste je videli.. U svakom slučaju, nakon izvršenja kupovine, korisnik mora prihvatiti određeni uslovi koji će imati na raspolaganju u svakom trenutku na sajtu preko kojeg je kupovinu. Također, stičući 24Genetics.com usluge koju slažete i garantuje da: (i) da pod uslovom da je uzorak pljuvačke je od korisnika ili lice za koje je ugovorena usluga, a ne njega primjena bilo kakvih propisa kojima mu se zabranjuje pružanje navedenog uzorka; (Ii) da korisnik ne radi ili je vezan na bilo koji način sa osiguravatelji, zdravlje ili bilo koje druge treće strane koje mogu imati komercijalni interes u rezultatima usluga ugovorenih s 24Genetics.com; i (iii) ne steknu 24Genetics.com usluga kako bi se preprodaju, kopiranje, umnožavanje ili iskoristi komercijalno na bilo koji način, niti u cilju da kritikuju, oštećenja ili izvrše neki čin u suprotnosti sa 24Genetics.com i aktivnosti Korisnik je odgovoran za ispravno izvlačenje uzorka poštujući uputstva koja dolaze u kompletu. U slučaju da nije bila u stanju da izvuku dovoljno DNK iz nepravilnog uzimanja uzorka, korisnik mora platiti troškove kit, i isporučuje i obrađuje novi uzorak u iznosu od 50 € po učesniku.

3.4 Cijena i način plaćanja.

Cijene su prevladavale u trenutku kupovine je napravio, se prikazuju na ekranu (u svakom slučaju važeći porezi uključen), u Sažetak stranici, nakon završetka kupovine, osim štamparska greška. Cene uključuju PDV, osim ako nije drugačije naznačeno. U principu, svaki porez, naknade i / ili porez koji se obračunava kao rezultat akvizicije usluga, kao i bilo koje druge troškove koji se mogu pojaviti tome će biti za račun korisnika. Do trenutka kada korisnik odabere uslugu da ga kupe u opisu prikazati iznos usluga će se pojaviti, kao da je to bio slučaj, što odgovara poštarinu. Kupovine, ovisno o uslugama koje se stiču, mogu biti plaćeni od strane bilo koje od sredstava navedene u nastavku: - Bank Transfer - PayPal Kreditne kartice (Visa, Master Card ili American Express) Plaćanje je cijena kupljenih usluga i troškova isporuke, koji će se pojaviti na ekranu, mogu se izvršiti kreditnom karticom ili debitom. Kao što je elektronski sistem plaćanja, 24Genetics.com ima payment gateway eCommerce ugovorio sa PayPal, Inc. Sva entitet podaci za tu svrhu je kodiran kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za njih instaliran. Oni su hostirani na sigurnom serveru sertifikovanom prema protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Ovaj protokol je univerzalno podržan od strane velikih preglednicima i garantuje korisnika: (I) identitet primaoca vaših podataka (bez oponašanje prodavca), (II) povjerljivost informacija koje je osiguran, a integritet (III) ( bez manipulacije) informacija koje mu je pružio. Također 24Genetics.com navodi da, u svakom slučaju, pohranjene na bilo koji način podacima od strane korisnika putem payment gateway, i samo je zadržao sve dok se vrši kupovina, plaćanje se vrši tek nakon perioda povlačenja. U cilju pružanja veću sigurnost vlasnicima kreditnih kartica, uključili smo trocifreni broj na kartici koja služi kao identifikacijski kod za provjeru fizičko prisustvo kartice za vrijeme transakcije preko Interneta. Ovaj trocifreni broj je odštampan na poleđini kartice (u području potpisa), odmah nakon broja kartice. Da bi se sprečile lažne transakcije sa kreditnim karticama, od tih kontrolnih cifara biće zatraženo da potvrdi operaciju.

3.5 Povlačenje naloga.

Politika vraćanja 24Genetics.com je sledeća: iznos koji se vraća podleže sledećim uvjetima: - iznos vaše kupovine će se vratiti s kaznom od 125-a. - Ako ste već poslali uzorak nazad u našu laboratoriju, ne možete nastaviti sa povraćajom isplaćenog iznosa. Ako, izuzetno, Kupac ima bilo kakav problem vezan za porudžbinu, trebalo bi da kontaktirate 24Genetics.com da bi je što prije rešio, slanjem e-mail adrese na sljedeću adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od neželjenih poruka. Treba omogućiti JavaSkript da biste je videli. ili pristup obrazcu za povratak na Webu.

3.6 Komunikacije između strana - služba za korisnike.

U svrhu ovih Opštih uslova i za svaku komunikaciju koja je neophodna između 24Genetics.com i Korisnika, oni moraju kontaktirati Službu za korisnike putem e-pošte (poslati poruku na sljedeću adresu: Ova adresa e-pošte je zaštićena od neželjenih poruka. Treba omogućiti JavaSkript da biste je videli.) Ili pismeno Odjel za Customer Service: BTL Paseo de la Castellana 95 Plant 15A, Madrid, 28046, Španija 24Genetics.com komunikacije korisnik će biti u skladu s podacima od njega da se registrujete. Izričito pristajete na sve komunikacije u vezi korištenja web stranice i / ili kupovinu usluga, upotreba nešifrovane e-mail kao valjane za oproštenje takve komunikacije postupka. Korisnik 24Genetics.com izuzima od bilo kakve odgovornosti za presretanje ili pristup e-mailova neovlaštene osobe, kao i štetu koja korisnik može nastati kao posljedica virusa, kvarove mreže ili sličnim slučajevima, osim ako koje se mogu pripisati direktno 24Genetics.com.

3.7 Upotreba i skladištenje.

Slažete se da 24Genetics.com uspostavljene prakse i ograničenja u pogledu korištenja svojih usluga, uključujući, između ostalog, maksimalni broj dana taj sadržaj mogu biti pohranjeni, maksimalno prostora na disku koji se mogu koristiti za čuvanje podataka nalog ili maksimalan broj puta koje korisnik može pristupiti u određeno vreme. Korisnik prihvata da 24Genetics.com može diskretno modifikovati ove opće prakse i ograničenja u bilo kom trenutku.

3.8 Niljta

Ako bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta u potpunosti biti objavljen ili djelomično nevažeća ili neefikasan za suprotnosti sa važećim zakonom, smatra se da je ne koje postoji Općih uvjeta u svemu ostalom, osim ako je klauzula čija je valjanost ovisi o valjanosti Općih uvjeta ili suzbijanje odrediti značajan pad u ravnoteži obostranu korist stranaka. U tom slučaju, Korisnik i pregovaraju u dobroj vjeri 24Genetics.com zamjena / s klauzulom / a proglašen nevažećim ili neefikasan i mjere koje su u skladu više svrsi.

3.9 Rešavanje kontroverzi. Zakonodavstvo i nadležna nadležnost.

U slučaju bilo kakvog sukoba ili neslaganja u tumačenju ili primjeni ove uslove ugovora, obje strane dostave, izričito odriče bilo kojoj drugoj jurisdikciji, sudovima Madrid (Španija). Sve ovo bez prejudiciranja klijentovog osoblja da odu do Odbora za potrošačke arbitraže o njihovoj razgraničenju.

DNA Internationa

×

Ulogovati se