Farmakogenetika: DNK analiza predispozicije droge

DNK test farmakogenetike - personalizovana medicina

Farmakogenetika ili farmakogenomika ispituje našu genetsku predispoziciju efikasnosti lekova. Postoji mnogo naučnih istraživanja koje pokazuju da lekovi nemaju isti efekat na svaku osobu i da je razlog za mnoge od ovih razlika genetski.

Kliknite ovde kako biste videli kako klinik Mayo objašnjava farmakogenomiku (engleski)

Previše puta smo videli kako se tretiraju tretmani koji se nakon određenog vremena menjaju. U mnogim slučajevima ovo je nešto što se može izbeći pružanjem pacijenata lekovima za koji je najverovatnije da dobro sjede.

Naš farmakogenetski test analizira 700.000 genetske markere DNK ćelija. Kada se Vaša genetska mapa sekvencira, primenjujemo naše algoritme zasnovane na najsloženijim farmakološkim studijama u naučnoj zajednici. Rezultat je izveštaj s listom važnih lekova, od nekoliko specijalnosti, o kojima vam kažemo koja je vaša genetska predispozicija prema njima. Osnovno sredstvo za naše doktore.

 

farmakogenetika

Preuzmite uzorak izvještaja na 

Inglés, AlemánFrancésItaliano, Polaco , y español

Personalizovana medicina

Prvi korak u individualizovanoj medicini ili preciznoj medicini je Farmakogenetika, jer nam omogućava da propisujemo najosetljivije lekove prema našoj genetskoj mapi.

Genetika stvara novu era u zdravstvenim naukama. Sve će se radikalno promijeniti u narednim godinama; Većina generičkih lekova će prestati da postoji i svaki put ćemo imati individualnije lijekove. Svi smo videli kako aspirin radi za neke ljude, glavobolje za druge, paracetamol za druge, i ibuprofen za druge. To je zato što smo svi različiti i veliki deo naših razlika je u DNK. Sada postoji tehnologija za razumevanje ovih razlika na biokemijskom nivou i za predviđanje kako će nas različiti lekovi sjediti. Ovo će nas dovesti u neizbježno personalizovanu ili preciznu medicinu gdje će svako imati glavobolju pilule, onaj koji će nam najbolje odgovarati sa najmanje neželjenim efektima.

Još nismo došli do te tačke, ali sa našim farmakogenetskim testom, naš doktor će moći da izabere sa mnogo više preciznosti između dva ili tri različita lijeka pre određene bolesti ili zdravstvenog stanja.

Naš farmakogenetski izveštaj podeljen je na 5 medicinske specijalitete: kardiologiju, neurologiju, bol, onkologiju i druge.

KUTIJA ZA PROIZVODE 24GENETIKA PHARMACOGENETICA

Hoću moj PHARMACOGENETIČKI TEST AHORA

 

SLOBODNO PRIJENJE U

To su lekovi koje analiziramo

  

Specijalnost Droga
Kardiologija Fenprocumon
Kardiologija Hidrohlorotiazid
Kardiologija Pravastatin
Kardiologija Simvastatin 
Kardiologija Varfarin 
Neurologija Amisulpride
Neurologija Amitriptilin
Neurologija Antidepresivi 
Neurologija Aripiprazol
Neurologija Bupropion
Neurologija Karbamazepin
Neurologija Citalopram
Neurologija Klomipramin
Neurologija Klozapin
Neurologija Escitalopram
Neurologija Haloperidol
Neurologija Olanzapin 
Neurologija Paliperidon
Neurologija Kvetiapin
Neurologija Risperidone
Neurologija Ziprasidone
bol Altanyl
bol Aspirin
bol Buprenorfin
bol Fentanil
bol Meperidine
bol Morfijum 
bol Naltrekson
bol Pentazocin
bol Tramadol
Onkologija Cisplatin
Onkologija Fluorouracil, kapecitabin, pirimidinski analogi
Onkologija Irinotekan
Onkologija Merkaptopurin
Onkologija Metotreksat 
Onkologija Tamoxifen
Onkologija Vincristine
drugi Interferon alfa - 2b
drugi Ribavirin
drugi Takrolimus 
drugi Viagra (Sildenfail)

Ovaj izveštaj nije pogodan za kliničku ili dijagnostičku upotrebu 

KUTIJA ZA PROIZVODE 24GENETIKA PHARMACOGENETICA

Hoću moj PHARMACOGENETIČKI TEST AHORA

SLOBODNO PRIJENJE U

 

DNA Internationa

×

Ulogovati se

×

Skočno ljeto 2021. IN